ЗА НАСПРОДУКТИОБЕКТИКОНТАКТИНАЧАЛО
  Home >> ПРОЗОРЦИ >> Едно- и двуосови ВРАТИПРОЗОРЦИДРУГИ
    Едно- и двуосовиФолксвагенХармоникаHS-порталАнглийски тип
 

Система за прозорци и врати с отварящи се по вертикална и/или хоризонтална ос крила. Могат да бъдат с различна големина и конфигурация и да се отварят навътре (стандартни) или навън (английски тип).

отваряне НАВЪТРЕ                                                                 отваряне НАВЪН

Стандартно прозорците могат да се отварят по една и/или по две оси, да бъдат еднокрили, двукрили или в комбинация с витрина.

Характеристики

  • ширина на крилото - от 400 до 1000 мм
  • височина на крилото - от 400 до 2500 мм

Предимства

  • лесно и безопасно отваряне на крилата
  • леко накланяне на прозореца навътре за вентилация (без да се заема голяма площ от вътрешността на помещението) или пълно отваряне на странична ос за по-лесно почистване от вътрешната и външната страна
  • пъпки в цялата система допринасят за по-добра сигурност

Схеми

Витрина - стационарна част, която обикновено се комбинира с отваряеми.

Едноосово отваряне - при завъртане на дръжката на 90 градуса крилото се отваря по една ос - странична, долна или горна.

Двуосово отваряне - при завъртане на дръжката на 180 градуса се освобождава горния хоризонтал на крилото, което позволява отварянето му освен на странична, а така също и на долна ос. Приложимо е и при активното крило на двукрил прозорец с летящ делител.

При прозорци с неправилна форма е приложимо само едноосовото отваряне (пантите се разполагат откъм по-голямата страна), а за двуосово е необходимо разделяне с делител на стационарна и отваряема част.

    created by Via Ventus